BODÖ

På sommaren 2016 öppnade vi en caférestaurang och gästhamn på Bodö, den gamla sjöbevakningsstationen. Samtidigt renoverade vi både byggnader och hela området. Utvecklandet av Bodö har fortsatt ända till i år och den nya servicebyggnaden blir färdig i juni 2020.

HISTORIA

Den gröna huvudbyggnaden på Bodö byggdes år 1967 och fungerade som sjöbevakningsstation ända till år 1991. Som minne och landmärke från den tiden finns ett torn, som fortsättningsvis är i sjöbevakningens bruk.

Byggnaden var tom och obebodd ca 25 år, tills år 2016 då restaureringsarbetena äntligen påbörjades. Områdets skogsbestånd var övervuxet och de gamla sandstigarna var igenvuxna. Äntligen är det långa projektet nästan slutfört och Bodö är restaurerat till sin forna glans.

På hösten 2019 började vi den nya servicebyggnadens byggnadsarbeten. I den nya servicebyggnaden finns i fortsättningen vårt hamnkontor, en större terass med tak, en extra bastu och en liten butik, med proviant till båten. Servicekontoret invigs i juni 2020. Till denna sommar har även hamnen utvidgats och vi har nu flera hamnplatser och dessutom elektricitet till bryggan.

Vi försöker få tillgänglighet till vakttornet, tyvärr är det inte möjligt ännu i år att besöka tornet.

I sommar erbjuder vi våra besökare hamnplats i vår gästhamn, BistroCafé med alko-rättigheter och en uteterass, pyssel för barnen, en vacker naturstig, en promenadstig på 2 km, tre olika bastun: huvudbyggnadens och servicebyggnadens bastur och beställningsbastun vid havet. I huvudbyggnaden har vi utrymmen för inomhusaktivitet, t.ex. sällskapsspel och måltider. För övernattande gäster erbjuder vi fyra tvåpersoners rum. Som en Sälle-hamn erbjuder vi ett diskställe och sortering för bioavfall.


Kontakta oss


Kontaktuppgifter

Bodö
lat 59°54.491' lon 21°45,0' 
Tel 050 5447300
info@bodo.fi