ÖPPETHÖSTEN 2020

PÅ GRUND AV REPARATIONS- OCH EFTERBEHANDLINGSARBETET I SERVICEBYGGNADEN HAR VI STÄNGT FÖR SÄSONGEN 2020.

Plattformsavgiften är fram till maj 2021 €15 per natt
Betalning kan göras kontant till en låda på portinformationstavlan eller via MobilePay-appen (kod 95329).
Plattformsavgiften omfattar följande tjänster:
• kaj
• Elektricitet
• Torr latrin
• Avfallspunkt

TACK FÖR DEN SENASTE SÄSONGEN!
VI KOMMER ATT ÖPPNA TJÄNSTER IGEN I MAJ 2021