INFORMATION OM BODÖ

Sommaren 2016 öppnade vi en cafe-restaurang och   gästhamn i anslutning till den gamla sjöbevaknings- stationen på Bodö, samtidigt som vi renoverade byggnaderna och området. Bodös serviceutbud kommer att expandera fram tills år 2019 - vi uppdaterar fortlöpande om hur förnyandet framskrider! 

HISTORIA 

Bodös gröna huvudbyggnad blev färdig år 1967 och fungerade fram till år 1991 som en sjöbevakningsstation. Som ett minne från den tiden finns vakttornet kvar som ett landmärke, och tornet är fortfarande i användning av sjöbevakningen. 

Byggnaden var tom och utan bosättning ca 25 år, till år 2016 då restaureringen av området påbörjades. Ön hade beskogats och de gamla sandstigarna växt igen och täckts. Nu väcks Bodö åter till liv och Bodös restaurering pågår fram till år 2019. 

BODÖS SOMMAR 2017

För sommaren 2017 erbjuder vi kunderna gästhamnsbrygga, vårt Bistrocafe med uteterass och B-rättigheter, pyssel och lek för barn, början till en naturstig, huvudbyggnadens bastu samt en separat hyrbastu. 

Vi renoverar huvudbyggnadens interiöroch till sommaren öppnar vi även upp husets insida för matplatser. För inkvartering erbjuder vi 5 stycken 2-personers rum, samt möjlighet till en extrasäng. För våra båtgäster erbjuder vi diskmöjligheter. Vi utökar även antalet utedass. Avloppsystem och vattentillförsel samt huvudbyggnaden restaureras fortlöpande. Röjning och putsandet av uteområdena fortsätter också. 

BODÖS RESTAURERING PÅGÅR FRAM TILLS ÅR 2019

Vi fortsätter med att renovera byggnaderna och hoppas kunna inkvartera 30 personer sommaren 2018.  

Sopstation med källsortering byggs för sommaren 2018, då vi kommer fungera som hamn för sopfartyget Roope. 
Elektricitet till bryggan jobbar vi på fortfarande, och kommer att finnas tidigast sommaren 2018.
Vakttornet kan man för tillfället inte bekanta sig med, men förhoppningsvis kommer det ske en ändring i det inom de kommande åren.
Badstranden är planerad att öppnas under sommaren 2018.
De största projekten kommer vara byggandet av en separat bastubyggnad och servicebyggnad, där det kommer finnas ett hamnkontor och altan med tak