INFORMATION OM BODÖ

Sommaren 2016 öppnade vi en cafe-restaurang och   gästhamn i anslutning till den gamla sjöbevakningsstationen på Bodö, samt renoverade byggnaderna och området. Bodös serviceutbud kommer att expandera fram tills år 2019 

HISTORIA 

Bodös gröna huvudbyggnad blev färdig år 1967 och fungerade fram till år 1991 som en sjöbevakningsstation. Som ett minne från den tiden finns vakttornet kvar som ett landmärke, och tornet är fortfarande i användning av sjöbevakningen. 

Byggnaden var tom och utan bosättning ca 25 år, till år 2016 då restaureringen av området påbörjades. Ön hade beskogats och de gamla sandstigarna växt igen och täckts. Nu väcks Bodö åter till liv och Bodös restaurering pågår fram till år 2019. 

BODÖS SOMMAR 2018

För sommaren 2018 erbjuder vi kunderna vår gästhamnsbrygga (än så länge utan el), vår Bistrocafe med uteterass och B-rättigheter, pyssel och lek för barn, början till en naturstig, huvudbyggnadens bastu samt en separat hyrbastu. I huvudbyggnadens utrymmen kan man spela sällskapsspel och äta. Vi erbjuder även inkvartering i huvudbyggnaden, där vi har 5 stycken 2-personers rum. För de mer äventyrslystna hyr vi ut Tentisile trädtält. För våra båtgäster finns det en diskstation. Röjning och putsandet av uteområdena fortsätter, och vi utökar även antalet utedass

BODÖS RESTAURERING PÅGÅR FRAM TILLS ÅR 2019

Till sommaren 2019 utökar vi antalet bryggplatser, då det också blir möjligt att få el till båten från bryggan  

Sopstation med källsortering byggs för sommaren 2018, då vi kommer fungera som hamn för sopfartyget Roope. 
Vakttornet kan man för tillfället inte bekanta sig med, men förhoppningsvis kommer det ske en ändring i det inom de kommande åren.
Badstranden är planerad att öppnas under sommaren 2019.
De största projekten kommer vara byggandet av en separat bastubyggnad och servicebyggnad, där det kommer finnas ett hamnkontor och altan med tak